Đồng hồ chạy bộ GPS COROS vertix 2S

ĐỒNG HỒ CHẠY BỘ GPS COROS APEX 2 PRO

ĐỒNG HỒ CHẠY BỘ GPS COROS APEX 2

ĐỒNG HỒ CHẠY BỘ GPS PACE 3

Cảm biến chạy bộ coros POD 2

đai đo nhịp tim COROS

MÁY TÍNH XE ĐẠP gps coros dura

GALLERY

COROS ATHLETES

COROS Team là những vận động viên hàng đầu ở những lĩnh vực thể thao, và quan trọng hơn họ chia sẻ chung niềm đam mê xây dựng những sản phẩm tốt nhất dành cho cộng đồng vận động viên

   Pro Trail Athletes


   Pro Road Athletes


   Trail Running Athletes


   Road Running Athletes


   Triatheles


   Swimming Athletes