COROS CAMP – Chuyên mục cung cấp các kiến thức khoa học thể thao, cách sử dụng đồng hồ,… giúp bạn khai thác tối đa chức năng của đồng hồ COROS phục vụ tập luyện một cách khoa học và hiệu quả.