Gặp vấn đề khi nạp file *.gpx vào đồng hồ COROS

Tại sao tôi nhập file GPX nhưng bị lỗi (không có dữ liệu độ cao, bị mất đoạn,....) ?

Đồng hồ COROS hỗ trợ nạp các file dẫn đường với định dạng GPX tiêu chuẩn. Không giống như một số nền tảng khác (sử dụng thêm dữ liệu bản đồ độ cao từ bên ngoài), ứng dụng COROS chỉ hiển thị thông tin từ file GPX. Một số file từ các ban tổ chức giải chỉ chứa dữ liệu tọa độ, không có dữ liệu độ cao hoặc bị mất đoạn,… khiến cho dữ liệu sẽ không hiển thị trên ứng dụng COROS. COROS không thể làm gì hơn để khắc phục tình trạng này.

Cách khắc phục

Hãy đảm bảo rằng tệp GPX của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn bên dưới. Việc nhập file bị lỗi hoặc không đạt tiêu chuẩn sẽ gây ra các vấn đề không mong muốn.

Nếu bạn đã có sẵn file GPX từ nguồn khác, hãy thử upload lên các nền tảng kể trên, sau đó xuất file GPX một lần nữa. Thông thường các hệ thống này sẽ sử dụng dữ liệu bản đồ từ bên ngoài và hoàn thiện phần dữ liệu còn thiếu (độ cao của các điểm,….) và bạn sẽ có được file GPX tiêu chuẩn.

Lưu ý: Mỗi nền tảng sử dụng một nguồn dữ liệu bản đồ và bản đồ độ cao điện tử (Digital Elevation Map) khác nhau, dẫn tới dữ liệu về độ cao, tọa độ sau khi xuất file có thể không giống nhau giữa các nền tảng.

Thao tác trên nền tảng GPX.Studio (ví dụ)

GPX Studio là một trang web miễn phí cho phép bạn chỉnh sửa file GPX, thêm các điểm checkpoints hoặc sử dụng để xuất file GPX tiêu chuẩn. Để khắc phục vấn đề với file GPX có sẵn, hãy làm theo các thao tác bên dưới. Bạn có thể sử dụng các nền tảng khác như giới thiệu ở trên.

  1. Tải lên file GPX
  2. Thao tác chỉnh sửa, thêm điểm checkpoint tùy ý. (bạn có thể bỏ qua bước này)
  3. Xuất file GPX
  4. Nạp file GPX mới vào đồng hồ COROS

Hướng dẫn sử dụng chức năng dẫn đường trên đồng hồ COROS có tại đây.