Giới thiệu: Kiểm tra năng lực chạy bộ và đo nhịp tim nghỉ

Chủ đề

#khoa học thể thao #Evo Lab

COROS không ngừng tìm cách cải thiện trải nghiệm của người dùng cũng như đơn giản hóa việc theo dõi tập luyện thông qua các chỉ số và biểu đồ dễ hiểu. Đây là lý do tại sao chúng tôi muốn giới thiệu với bạn Bài kiểm tra Năng lực chạy bộ và Nhịp tim nghỉ.

|Kiểm tra Năng lực chạy bộ

Khi nào và tại sao bạn nên thực hiện bài kiểm tra năng lực chạy bộ?

Thời điểm: Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành bài kiểm tra này 3 tháng một lần và cách xa mọi giải đấu mà bạn định tham gia. Đừng hoàn thành bài kiểm tra này ngay trước tuần thi đấu! Nếu bạn lâu không tập luyện hoặc mới trở lại sau thời gian dài sau chấn thương, bài kiểm tra này cũng rất hữu ích trong việc xác định lại các thông số cơ bản trong EvoLab.

Mục đích: Bài kiểm tra này hữu ích để đánh giá những tiến bộ của bạn và đảm bảo EvoLab thu thập dữ liệu chính xác nhất từ quá trình tập.

Quá trình thực hiện

 1. Bạn sẽ được yêu cầu nhập trên đồng hồ thành tích chạy bộ 10K gần đây nhất
 2. Chọn thời gian 10km gần đây của bạn sẽ xác định phạm vi tốc độ mà bạn phải chạy trong quá trình kiểm tra. Thời gian 10 km của bạn càng nhanh, phạm vi pace bạn cần tuân thủ càng hẹp.
 3. Quá trình kiểm tra

Khởi động: 5 phút (có thể tạm dừng và/hoặc bỏ qua)

Một khi đã bắt đầu bài kiểm tra, bạn không thể tạm dừng hoặc bỏ qua bất kỳ phần nào

Test 1: 25 phút

  • Chạy với pace được uớc tính là tốc độ chạy marathon của bạn

Test 2: 3 phút

  • Chạy với pace được uớc tính là tốc độ thi đấu 10km của bạn, hoặc Ngưỡng lactate

Test 3: 3 phút

  • Chạy với pace được uớc tính là Ngưỡng Lactate của bạn và cao hơn, tốc độ thi đấu 5km

Test 4: 3 phút

  • Pace nhanh hơn một chút so với Test 3, nếu nhịp tim của bạn đạt 90% dự trữ nhịp tim hoặc cao hơn trong Test 3, Test 4 sẽ không xuất hiện và bài kiểm tra sẽ kết thúc sớm.

Test 5: 3 phút

  • Pace nhanh hơn một chút so với Test 4, nếu nhịp tim của bạn đạt 90% dự trữ nhịp tim hoặc cao hơn trong Test 4, Test 5 sẽ không xuất hiện và bài kiểm tra sẽ kết thúc sớm.

Thả lỏng – 5 phút (có thể tạm dừng và/hoặc bỏ qua)

Ví dụ Nhập thành tích 10K ban đầu là 56 phút

Khởi động trong 5 phút

6:15~ 5:35/km 25 phút

5:35~ 5:10/km 3 phút

5:10~ 4:35/km 3 phút

4:50~ 4:20/km 3 phút

4:30~ 4:05/km 3 phút

Thả lỏng 5 phút

Nếu thành tích thật sự của người dùng là chạy 10km trong 56 phút, thông thường bài kiểm tra sẽ kết thúc ở bài test 3/4

Nếu thành tích thật của người dùng ở cự ly 10km là 50 phút nhưng họ chỉ nhập 56 phút khi được hỏi ở bước đầu tiên, họ có thể sẽ hoàn thành cả 5 bài test trước khi kết thúc bài.

Nếu thành tích thật của người dùng ở cự ly 10km là 60 phút nhưng họ nhập 56 phút khi được hỏi ở bước đầu tiên, bài kiểm tra có thể sẽ kết thúc ngay sau bài test số 3.

Khi đang kiểm tra

Trang dữ liệu được hiển thị là cố định với các thông số Pace, Nhịp tim và Thời gian còn lại. Người dùng không thể chuyển trang và không được phép bỏ qua hay tạm dừng

Sau bài kiểm tra

Nếu hoàn thành kiểm tra thành công, kết quả sẽ được hiển thị cả trên đồng hồ và trong ứng dụng COROS.

  • Bạn không đạt bài kiểm tra nếu không thể chạy trong phạm vi tốc độ được đề xuất hoặc nếu nhịp tim thấp hơn 65% Nhịp tim tối đa hoặc thấp hơn Dự trữ nhịp tim. Ví dụ: nếu Nhịp tim tối đa của tôi là 185, Nhịp tim khi nghỉ là 53, Dự trữ nhịp tim của tôi là 139. Trong giai đoạn thử nghiệm 25 phút nếu Nhịp tim của tôi là 136, tôi sẽ trượt bài kiểm tra. Lý do duy nhất có thể xảy ra sự cố này là
  • 1. Sự cố phần mềm
  • 2. Người dùng nhập thời gian thành tích chạy 10km ban đầu chậm hơn nhiều so với khả năng của họ.
  • Kết quả kiểm tra sẽ tự động cập nhật các chỉ số cơ bản của bạn như Nhịp tim và Pace ngưỡng lactate, Năng lực chạy bộ, Nhịp tim tối đa…
  • Nếu cho rằng kết quả kiểm tra chưa chính xác, bạn có thể tắt phân tích Năng lực chạy bộ trong phần chỉnh sửa của hoạt động. Kết quả đó sẽ không được sử dụng để xác định các thông số cơ bản trong EvoLab.

|Đo nhịp tim nghỉ

Tại sao nên xác định đúng Nhịp tim nghỉ?

Như đã đề cập trước đó, chúng tôi sử dụng Dự trữ nhịp tim trong quá trình Kiểm tra năng lực chạy bộ để có được kết quả chính xác. Bởi vì Dự trữ nhịp tim là sự chênh lệch giữa nhịp tim tối đa và nhịp tim nghỉ của bạn, điều đó có nghĩa là thông số nhịp tim nghỉ của bạn cũng cần phải chính xác để bài kiểm tra Năng lực chạy bộ cho ra thông số chính xác.

Nhịp tim nghỉ sẽ được dự đoán dựa vào nhịp tim khi ngủ hoặc đo thủ công. Chúng tôi khuyên bạn nên đo nhịp tim nghỉ thủ công vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy.

Nhịp tim nghỉ được đo thủ công vào mỗi sáng sau khi thức dậy ổn định và đáng tin cậy hơn giá trị được đo tự động

Quá trình thực hiện

 • Thời gian 30 giây

Ấn giữ BACK/Lap để truy cập công cụ nhanh

Chọn “Nhịp tim nghỉ” và làm theo hướng dẫn trên màn hình

 • Hiển thị ứng dụng

 • Cập nhật giá trị Nhịp tim nghỉ

Giá trị Nhịp tim khi nghỉ được hiển thị trong ứng dụng được cập nhật tự động với giá trị được đo được thấp nhất trong 90 ngày. Bạn cũng có thể sửa đổi thủ công giá trị này trong màn hình ứng dụng.