Không thể hiển thị thông báo trên đồng hồ

Hãy làm theo các bước sau nếu bạn không thể hiển thị thông báo điện thoại trên đồng hồ. Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật Bluetooth điện thoại và duy trì kết nối ổn định với đồng hồ. Chế độ tiết kiệm pin cũng có thể làm ảnh hưởng tới khả năng nhận thông báo hay đồng bộ của ứng dụng COROS với đồng hồ.

Trên ứng dụng COROS

Trên trang Thiết bị (biểu tượng đồng hồ ở góc dưới cùng bên phải), chọn Notifications và xem rẳng app bạn muốn hiển thị thông báo đã được lựa chọn hay chưa:

  • Chấm trắng với nền đỏ nghĩa là đang bật
  • Chấm trắng với nền đen nghĩa là đang tắt
  • Nếu ứng dụng bạn cần bật thông báo không có trong danh sách, bạn cần vào More (góc trên cùng bên phải màn hình) hoặc bật Other

Nếu bạn sử dụng Andriod

Mở ứng dụng COROS, chọn biểu tượng hình khiên. Rồi chọn Settings/ Receive Notifications. Sau đó bạn hãy cấp quyền truy cập thông báo cho ứng dụng COROS.

Nếu bạn sử dụng iOS

Đi đến cài đặt hệ thống của iPhone và kiểm tra xem liệu bạn đã cấp quyền bật Bluetooth cho ứng dụng và Xem trước thông báo cho ứng dụng COROS. Các cài đặt sau yêu cầu thiết bị iPhone được cập nhật iOS13

  • Settings (Cài đặt) > Privacy (Quyền riêng tư) > Bluetooth > COROS > ON.
  • Settings (Cài đặt) > Bluetooth > COROS watch (tên thiết bị của bạn) > biểu tượng “i” > Share System Notifications (Chia sẻ thông báo hệ thống)> ON.
  • Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo) > Show Previews > Always.
  • Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo) > Kéo xuống và chọn “Message” or hoặc ứng dụng bạn muốn hiển thị thông báo > Kéo xuống rồi chọn Show Previews > Always.
  • Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo) > Kéo xuống và chọn “Message” hoặc ứng dụng bạn muốn hiển thị thông báo > Alerts > Bật cả ba loại thông báo (Lock Screen, Notification Center, Banners).

 

Trên đồng hồ COROS

Hãy đảm bảo rằng bạn không bật chế độ Do Not Disturb

  • Màn hình chính đồng hồ > Ấn giữ nút back để truy cập Toolbox >  Do Not Disturb > OFF

Hiển thị thông báo khi đang tập luyện

Để bật hiển thị thông báo khi đang tập luyện, hãy làm theo các bước sau

  • Màn hình chính đồng hồ > System > Workout Interface > Msg. & Call Alerts > ON 

Bạn không thể hiển thị hay mở rộng hiển thị thông báo khi đang tập luyện.

LƯU Ý: Nhận thông báo ứng dụng tin nhắn cuộc gọi có thể khiến đồng hồ tiêu thụ nhiều pin hơn

PACE 1 không hỗ trợ chức năng này