Lỗi kết nối đồng hồ và app

| Bạn đang không thể kết nối đồng hồ với điện thoại

Nếu bạn không thể kết nối đồng hồ với điện thoại, hãy kiểm tra liệu bạn có mất kết nối Bluetooth không. Khi đó biểu tượng mất kết nối Bluetooth hiển thị trên màn hình chính. Dòng “Please Connect to App” sẽ hiển thị trên widget thông báo. Trong ứng dụng COROS, bạn sẽ không thể đồng bộ thủ công bằng cách kéo xuống ở trang chính.

Hãy làm theo các bước sau để khắc phục:

  • Khởi động lại điện thoại và đồng hồ (ấn giữ nút Light với APEX Pro và VERTIX 2, núm vặn với APEX và VERTIX, nút Back với PACE 2).
  • Mở ứng dụng COROS và chờ đồng hồ kết nối với điện thoại.

Nếu bạn đã thử cách trên nhưng vẫn không thể kết nối, hãy làm theo các bước trong hướng dẫn sau:

Ghép đôi lại với đồng hồ COROS

Lưu ý: không xóa ứng dụng COROS hoặc cài lại đồng hồ nếu như bạn vẫn gặp phải các vấn đề kết nối. Nếu không dữ liệu chưa đồng bộ trên đồng hồ có thể bị mất khi cài lại đồng hồ hoặc xóa ứng dụng COROS.

| Bạn thường xuyên rớt kết nối đồng hồ với điện thoại

Đi đến cài đặt hệ thống của iPhone và kiểm tra xem liệu bạn đã cấp quyền bật Bluetooth cho ứng dụng COROS hay chưa. Các cài đặt sau yêu cầu thiết bị iPhone được cập nhật iOS13

  • Settings (Cài đặt) > Privacy (Quyền riêng tư) > Bluetooth > COROS > ON.
  • Bluetooth Pairing Request > Pair (ghép đôi). Nếu không ghép đôi, thiết bị vẫn có thể kết nối với điện thoại nhưng không ổn định.

Pair1.png

Để kiểm tra xem đồng hồ đã kết nối đúng cách với điện thoại iPhone hay chưa, kiểm tra phần Bluetooth của điện thoại. Nếu như không có biểu tượng chữ “i” bên cạnh tên thiết bị, có thể bạn đã kết nối không đúng cách.

Nếu bạn chưa kết nối đúng cách, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để gỡ thiết bị hoàn toàn, sau đó tiến hành ghép đôi lại với điện thoại.

Ghép đôi lại với đồng hồ COROS

Với tất cả các điện thoại, bạn cần tắt chế độ tiết kiệm pin và cho phép app COROS chạy ngầm.

Hướng dẫn bên dưới để tham khảo cho các mẫu điện thoại khác nhau.

Lựa chọn hãng điện thoại

Bước 1. Tắt tính năng tối ưu mức sử dụng pin dành cho app COROS

Bước 2. Ghim app COROS

Bước 1. Tắt tính năng tối ưu mức sử dụng pin dành cho app COROS

Bước 2. Ghim app COROS

Bước 1. Tắt tính năng tối ưu mức sử dụng pin dành cho app COROS