Lỗi khi đồng bộ dữ liệu đồng hồ với app COROS

Cách đồng bộ dữ liệu tập luyện với ứng dụng COROS

Sau khi tập luyện xong, đồng hồ sẽ tự động đồng bộ dữ liệu với app COROS trên điện thoại của bạn nếu kết nối Bluetooth được thiết lập. Nếu bạn không thấy dữ liệu cập nhật trên ứng dụng COROS, vui lòng nhấn vào trang đầu tiên, kéo xuống và thả trang cho đến khi phần trên cùng hiển thị tiến trình đồng bộ.

Đồng bộ dữ liệu không thành công

Nếu bạn gặp sự cố đồng bộ dữ liệu giữa đồng hồ và ứng dụng COROS của mình, vui lòng làm theo các bước bên dưới.

 • Kiểm tra xem dữ liệu tập luyện của bạn có được lưu chính xác trên đồng hồ COROS hay không

Màn hình chính > History > Cuộn và chọn các bài tập để xem

 • Khởi động lại chức năng Bluetooth trên điện thoại của bạn.
 • Đảm bảo kết nối Bluetooth được thiết lập giữa đồng hồ và điện thoại của bạn.
 • Mở ứng dụng COROS và thực hiện đồng bộ thủ công trên trang Hôm nay bằng cách kéo xuống và thả trang.

Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng làm theo các bước bên dưới.

  • Trên trang Thiết bị từ ứng dụng COROS, hãy nhấn vào hình ảnh đồng hồ và tìm tùy chọn “Remove” ở bên dưới. Nhấn vào nó để xóa thiết bị khỏi ứng dụng COROS.
  • Với iOS: Trên trang cài đặt Bluetooth của điện thoại thông minh, click vào biểu tượng chữ ‘i” bên cạnh tên thiest bị và  hãy quên / xóa đồng hồ.
  • Khởi động lại điện thoại và đồng hồ
  • Ghép nối đồng hồ với điện thoại của bạn thông qua ứng dụng COROS.

Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng kiểm tra Cửa hàng ứng dụng iOS / Cửa hàng Google Play cập nhật phiên bản mới nhất cho ứng dụng COROS.

Vui lòng không xóa ứng dụng COROS nếu bạn gặp sự cố đồng bộ  dữ liệu.

Nếu không, dữ liệu của bạn có thể bị mất và không thể khôi phục được. Hãy làm theo các bước trong hướng dẫn sau để nhận được trợ giúp từ đội ngũ kỹ thuật:

Nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ kĩ thuật