Hướng dẫn sử dụng chế độ bơi trong nhà Pool Swim

Sau khi lựa chọn Pool Swim, bạn cần lựa chọn chính xác chiều dài bể bơi. Ngoài các cự ly sẵn có, bạn có cài đặt chiều dài bể phù hợp trong mục “Custom”

Đồng hồ sẽ sử dụng các cảm biến tích hợp để ghi lại hoạt động.

Đồng hồ COROS theo dõi bơi lội sử dụng thuật toán máy học (machine learning). Vậy nên, hãy đảm bảo rằng 3 vòng đầu tiên của bạn bơi chuẩn nhất có thể và kéo dài hết chiều dài bể. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc đồng hồ theo dõi các vòng bơi còn lại.

Khi cần quay đầu, nếu không sử dụng động tác flip-turn, bạn cần có tác động đáng kể với thành bể bằng tay đeo đồng hồ. Nếu muốn dừng nghỉ, bạn ấn nút Lap/Back. Khi muốn bơi tiếp, ấn nút Lap/Back lần nữa để tiếp tục.