COROS POD 2

2.650.000 

  • Pace tức thời chính xác và nhạy hơn
  • Tăng độ chính xác thông số khi chạy trên máy và chạy trong nhà
  • Cải thiện đường vẽ GPS ở nơi tín hiệu định vị không thuận lợi
  • Đo lường mức độ gắng sức chính xác hơn với thông số”Pace gắng sức”
  • Các chỉ số chạy bộ nâng cao – Nhiệt độ môi trường, thời gian tiếp đất, Cân bằng Trái/Phải, Chiều cao sải chân, Tỷ lệ sải chân
  • Thời lượng pin 28 giờ chạy liên tục hoặc 50 ngày ở chế độ chờ
  • Đế sạc cung cấp tới 5 lần sạc đầy
  • Vị trí đeo: chân / thắt lưng
  • Chỉ tương thích với đồng hồ COROS
  • Bảo hành 1 năm kể từ ngày kích hoạt