Dây Silicone COROS VERTIX 2, VERTIX 2S

780.000 

*Chỉ tương thích với COROS VERTIX 2*

  • Kích thước: 22mm
  • Dây silicone dành cho đồng hồ Coros VERTIX 2 với màu sắc phong phú và được trang bị chốt tháo nhanh quick-fit