Tại sao việc đếm bước chân có thể không chính xác?

Đồng hồ COROS sử dụng cảm biến chuyển động để phát hiện chuyển động của cánh tay và ước tính hoạt động đi bộ của bạn. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chuyển động của cánh tay bạn đều có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của bộ đếm bước chân, chẳng hạn như mang vác hàng/điện thoại/cột leo núi, lái xe, v.v.
Bộ đếm bước được kích hoạt khi có chuyển động cánh tay liên tục và đều đặn. Nếu bạn thường xuyên dừng lại trong khi đi bộ, đồng hồ sẽ lọc ra các bước đó. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận thận trọng này để ngăn không cho dữ liệu bị tăng quá mức, có thể do các hoạt động hàng ngày như lái xe gây ra.
GPS không tham gia trong quá trình theo dõi các hoạt động hàng ngày. Do đó, COROS không thể cung cấp ước tính thực tế về quãng đường đi bộ của bạn. Nếu đi bộ là một hoạt động thể thao thường ngày của bạn, hãy sử dụng chế độ Đi bộ trên đồng hồ COROS.