Trên đồng hồ Coros có lựa chọn hủy hoạt động đang diễn ra không?

Chúng tôi thường nhận được câu hỏi tại sao Coros không có lựa chọn hủy hoạt động trên 1 phút, phần lớn thắc mắc này đến từ những người dùng đang trong quá trình làm quen với sản phẩm.
Từ khi xây dựng menu trên đồng hồ Coros, các kỹ sư đã tranh luận rất nhiều về việc nên thêm, bớt mục gì, sắp xếp chúng như thế nào để thuận tiện nhất cho người dùng. Đồng hồ cho phép người dùng hủy hoạt động nếu nó tình cờ bắt đầu và có thời lượng dưới 1 phút. Với hoạt động trên 1 phút, bạn gần như không có lựa chọn nào khác ngoài lưu và đồng bộ với ứng dụng.
Qua những dữ liệu thu thập được, chúng tôi nhận thấy xác suất để một người đã biết cách sử dụng đồng hồ tình cờ ấn nhầm và bắt đầu một workout không mong muốn là rất nhỏ. Trong khi nếu tồn tại một lựa chọn “Discard” (Hủy hoạt động) trong menu, tất cả người dùng trong mỗi workout, đều phải vặn knob hoặc ấn nút thêm một lần. Chúng tôi nhận thấy chức năng này không có nhiều giá trị đối với phần lớn người dùng. Sự đơn giản và sự thuận tiện với người sử dụng luôn là một trong những giá trị cốt lõi của Coros.
Còn nếu như bạn vẫn muốn hủy bỏ một hoạt động đang diễn ra và có thời lượng trên 1 phút?
Bạn ấn giữ knob 15 giây hoặc cho tới khi đồng hồ hiện logo COROS. Đồng hồ sẽ khởi động lại và tracklog của bạn sẽ bị hủy.