Vì sao số tầng cầu thang có thể không chính xác?

| Để đồng hồ có số tầng cầu thang đã leo chính xác, cần thỏa mãn các điều kiện: 

  • Đồng hồ đang đếm bước chân. 
    • Đồng hồ COROS sử dụng cảm biến chuyển động để phát hiện chuyển động của cánh tay và ước tính hoạt động đi bộ của bạn. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chuyển động của cánh tay đeo đồng hồ đều có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của việc đếm bước, chẳng hạn như mang đồ / dùng điện thoại / lái xe, v.v. Chuyển động cánh tay liên tục và thường xuyên là cần thiết để kích hoạt bộ đếm bước chân. Nếu bạn thường xuyên dừng lại trong khi đi bộ, đồng hồ có thể không đếm các bước đó. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận tương đối thận trọng với thuật toán đếm bước, để loại bỏ nhiễu hay sự tăng đột biến số bước chân có thể gây ra bởi các hoạt động hàng ngày như lái xe.
  • Chênh lệch độ cao trên 3 mét.

|Nếu bạn sử dụng việc leo cầu thang như một bài tập bổ trợ, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng một trong hai chế độ dưới đây:

  • Chế độ đi bộ Walk* / Mode – Indoor
    • Chế độ này sẽ cho bạn thông số cơ bản như Elevation gain và không sử dụng GPS nên tiêu thụ ít pin hơn so với sử dụng Hike.
  • Chế độ Hike (Sau khi ấn Start, bạn ấn Knob thêm một lần để bỏ qua bước thu tín hiệu GPS)
    • Trong khi leo, bạn có thể quan tâm các thông số như Elevation gain (tổng độ cao đã leo), Vertical speed (tốc độ leo theo phương thẳng đứng),..

Sau khi kết thúc bài tập, số tầng cầu thang sẽ được quy đổi dựa theo số mét bạn leo.

 

*Chế độ Walk không đươc hỗ trợ trên PACE M1, APEX 42mm, hay APEX 46mm do hạn chế phần cứng.