Vietnam Road Athletes

Anh Đinh Linh, Bác sĩ Tim mạch, Giảng viên đại học, đồng sáng lập cộng đồng chạy bộ Chay365

Không chỉ với thành tích chạy bộ tốt, với những chuyên môn và hiểu biết rộng anh là một trong những người truyền cảm hứng và mang lại những thông tin hữu ích tới cộng đồng chạy bộ đang ngày một phát triển tại Việt Nam

PR: 10km: 36:56, HM: 1:20:35, FM: 2:56:18

Và nhiều thành tích khác tại:

https://www.athlinks.com/athletes/414238288/results

Những bài viết của anh trên Chay365:

https://chay365.com/author/dinh-linh/