Chạy ảo – Phát dữ liệu chạy bộ trên máy từ đồng hồ COROS sang Zwift, Rouvy,…

Virtual Run (Chạy ảo) là chức năng cho phép đồng hồ COROS phát dữ liệu chạy bộ trên máy chạy, bao gồm pace, nhịp tim, guồng chân. Bạn có thể ghép đôi đồng hồ COROS với các ứng dụng hỗ trợ chạy ảo như Zwift hay Rouvy để những giờ chạy trên máy trở nên thú vị hơn. Chức năng này cho phép người dùng tham gia chạy ảo chỉ với máy chạy bộ và đồng hồ COROS.

Hướng dẫn

1.Mở Zwift (hoặc ứng dụng chạy ảo khác) trên PC/Mac/iPad/iPhone/Android. Bạn cần có tài khoản Zwift để chạy ảo. Chức năng này hoàn toàn miễn phí.

2. Màn hình ghép đôi thiết bị sẽ hiện ra. Chọn ‘RUN’ để chuyển sang chế độ chạy ảo. Chạm vào ô bất kỳ để chuyển sang chế độ tìm kiểm ghép đôi thiết bị. Hãy đảm bảo thiết bị chạy ứng dụng này đã được bật bluetooth.

unnamed.png

 

3.Trên đồng hồ, lựa chọn “Indoor Run” trong menu. Sau đó chọn “Virtual Run”. Chờ ở màn hình này cho tới khi đồng hồ được tìm thấy bởi ứng dụng chạy ảo (ở bước tiếp theo).unnamed__1_.png

 

4.Trên màn hình ứng dụng chạy ảo, lựa chọn tên đồng hồ (ví dụ: COROS VERTIX 2) để ghép đôi.unnamed__2_.png

 

5.Sau khi đã kết nối đồng hồ với ứng dụng chạy ảo, chọn “OK” để bắt đầu chạy. Khi bạn thấy nhân vật của mình xuất hiện trên màn hình ứng dụng chạy ảo, ấn Start trên đồng hồ.

Để kết thúc bài chạy trên Zwift, chọn MENU> END RUN.

Khi hoàn thành bài chạy, Zwift sẽ tự động đồng bộ dữ liệu lên server. Bạn có thể ấn stop trên đồng hồ COROS và lưu lại bài chạy. Sẽ có hai tracklogs được ghi lại độc lập. Một nằm trên Zwift (không được lưu hay hiện trên app COROS) và một tracklog khác nằm trên app COROS. Ngoài ra, Zwift hỗ trợ đồng bộ dữ liệu sang các ứng dụng khác như Strava hay TrainingPeaks.

 

*thuật toán Indoor Run có thể cần một vài buổi chạy để đồng hồ tối ưu mô hình tốc độ chạy của bạn, với điều kiện bạn hiệu chỉnh thông số cự ly khớp với thông số trên máy chạy ở cuối mỗi bài tập. Ngoài ra, bạn có thể hiệu chỉnh thủ công cách lựa chọn biểu tượng cờ lê ở bước 4 và làm theo hướng dẫn trên ứng dụng Zwift.

**chức năng Virtual Run được hỗ trợ trên PACE 2/ APEX Pro/ VERTIX/ VERTIX2.