Kết nối Wi-Fi

  • Ấn giữ nút BACK để mở công cụ, chọn -> “System -> WiFi -> Add Network”. Sau đó, đồng hồ của bạn sẽ tìm kiếm các mạng không dây lân cận và hiển thị các tùy chọn khả dụng.
  • WiFi_Connecting.png
  • Cuộn để tìm và chọn mạng bạn muốn kết nối, sau đó sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu mạng trên ứng dụng COROS trên điện thoại.
  • IMG_1649.jpg
  • Sau khi kết nối thành công với mạng WiFi, bạn sẽ có thể yêu cầu đồng hồ của mình kiểm tra các bản cập nhật theo cách thủ công hoặc tự động. Để truy cập các tùy chọn này, bạn sẽ làm theo các bước tương tự như trước “System -> WiFi -> Firmware Update”. Tại đây bạn sẽ thấy hai tùy chọn “Auto” và “Check for Update”. Chọn “Check for Update”, đồng hồ của bạn sẽ có khả năng cập nhật phần mềm mà không cần sử dụng điện thoại.
  • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mạng Wi-Fi để đồng bộ hoạt động trực tiếp trên đồng hồ với máy chủ mà không cần kết nối điện thoại. Hãy đảm bảo rằng bạn đang trong phạm vi kết nối của mạng Wi-Fi đã cài đặt trước đó. Ấn giữ nút BACK để mở công cụ, sau đó chọn Wi-Fi Sync để đồng bộ dữ liệu.
  • 4d78d948-d5f0-4200-9310-ba3cd485478f.png

*Chức năng này hiện chỉ có trên đồng hồ COROS VERTIX 2.