Xuất dữ liệu thủ công từ ứng dụng COROS

| Đồng bộ dữ liệu tự động sang ứng dụng khác (Strava, Apple Health,…)

COROS hỗ trợ tự động đồng bộ dữ liệu tập luyện với ứng dụng của bên thứ ba. Liên kết tài khoản COROS của bạn với ứng dụng bên thứ ba thông qua Ứng dụng Coros > Profile Page > 3rd party apps để tự động đồng bộ dữ liệu. Danh sách ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ

  • Strava
  • Training Peaks
  • Relive
  • Final Surge
  • Runalyze
  • adidas Running
  • Apple Health
  • Stryd PowerCenter (nếu kết nối đồng hồ với Stryd)

Hãy đảm bảo kết nối internet ổn định khi bạn đồng bộ dữ liệu tập luyện từ đồng hồ sang ứng dụng COROS. Nếu không, dữ liệu luyện tập có thể không được đồng bộ thành công lên ứng dụng bên thứ ba.

Nếu gặp lỗi trong quá trình đồng bộ, thử kéo xuống nhiều lần tại màn hình chính của app COROS để đồng bộ thủ công. Nếu cần thiết, hãy xem hướng dẫn bên dưới để xuất file từ app COROS và upload lên Strava.

| Xuất dữ liệu thủ công từ COROS sang ứng dụng khác (Strava,..)

1. Lựa chọn hoạt động bạn muốn xuất dữ liệu và chọn xem chi tiết.
 
2. Chọn biểu tượng “chia sẻ” ở góc trên cùng bên tay phải rồi chọn “Export Data”.
 

3. Lựa chọn một định định dạng file phù hợp (.FIT là định dạng phổ biến nhất).

4. Lựa chọn cách gửi file sang máy tính ví dụ như email hoặc Zalo.

 

5. Sau khi đã chuyển các file dữ liệu từ điện thoại lên trên máy tính. Đăng nhập tài khoản Strava của bạn trên máy tính. Chọn biểu tượng dấu “+” ở góc trên cùng bên phải màn hình và “Upload activity”.

6. Lựa chọn “File” và “Choose files” để tải lên các file dữ liệu từ máy tính của bạn.